Polskie Stowarzyszenie

Modelarzy Samochodów Prędkich

Informacje ogólne

Modele samochodów prędkościowych to dyscyplina modelarstwa charakteryzująca się tym, że pojazdy napędzane są miniaturowymi silnikami spalinowymi.

 

Samochody jeżdzą na uwięzi przymocowane stalową linką do centralnego punktu. W przeciwieństwie do samochodów sterowania radiowego, kierowca nie ma zdalnego sterowania modelu prędkości, a na torze znajduje się tylko jeden pojazd.

 

Modele samochodów prędkościowych, zgodnie z regulaminem, powinny mieć napęd na jedno lub więcej kół wprawianych w ruch obrotowy przy pomocy silnika tłokowego wewnętrznego spalania. 

 

Podczas biegu karoseria powinna osłaniać wszystkie części modelu. Koła modelu muszą być ustawione w kształcie prostokąta lub podobnym do prostokąta. Pary kół muszą mieć tę samą średnicę i ten sam przekrój. Każdy model jest wyposażony w urządzenie (wystający przesuwany pręt) pozwalające na przerwanie pracy silnika w dowolnej chwili przez odcięcie dopływu paliwa.

 

Grubość linki uwięziowej, na której model kontynuuje bieg, uzależniona jest od klasy modelu. Im model większy, tym linka grubsza i wytrzymalsza, co jest podyktowane względami bezpieczeństwa.

 

Wszystkie klasy modeli samochodów prędkościowych są wolnokonstrukcyjne. Ograniczenia dotyczą tylko pojemności silnika i ciężaru modelu, z przystosowaniem do ogólnych przepisów regulaminu. Modele te nie muszą być nawet podobne do prawdziwych samochodów.

Zawody odbywają się na specjalnych torach, których średnica bieżni właściwej wynosi 19,9 m, co przy 8 okrążeniach wynosi 500 m. 

 

Na każdy start przeznacza się 3 minuty  w czasie których model musi rozpocząć bieg. W przeciwnym wypadku otrzymuje w danym biegu 0 punktów. Po zakończeniu liczonych okrążeń model musi być zatrzymany przez wyłączenie dopływu paliwa, w ciągu następnych 3 okrążeń.

 

Do punktacji i klasyfikacji zalicza się tylko jeden wynik - najlepszy z dwóch biegów. Zawodnikowi przy starcie może pomagać maksimum dwóch pomocników. Pomiar czasu odbywa się dwoma niezależnymi systemami, co wyklucza jakiekolwiek pomyłki.

 
 © 2016  |  Polish Speed Model-Car Association
Projekt i realizacja MYKK
plen