Polskie Stowarzyszenie

Modelarzy Samochodów Prędkich

Historia dyscypliny w Polsce

Początki tej dyscypliny modelarstwa sięgają 1948 r. W Polsce zaczęła się rozwijać od 1958 r. Pierwsze krajowe zawody modeli samochodów prędkościowych odbyły się 21 sierpnia 1960 r. W Poznaniu, gdzie zbudowano pierwszy w Polsce specjalny tor dla rozgrywania zawodów tego typu.

 

Przepisy sportowe dyscypliny oparte są o regulamin techniczny Europejskiej Federacji Modelarzy Samochodowych FEMA (Federation Europeenne du Modelisme Automobile), której Polska była członkiem od 1960 r. 

 

W latach 70-tych samochodowe modelarstwo prędkościowe cieszyło się coraz mniejszym zainteresowaniem. Trudności w uzyskaniu niezbędnego sprzętu i koszty z tym związane oraz wycofanie kadry z międzynarodowych zawodów spowodowały narastający z roku na rok regres. Jednak mimo wszystko z kalendarza imprez modelarskich nie wykreślono mistrzostw Polski, traktując tę centralną imprezę jako filar podtrzymujący zainteresowanie młodzieży samochodowym modelarstwem prędkościowym oraz jako miernik kondycji tego sportu w naszym kraju.

 

Po decyzji Centralnej Komisji Modelarskiej z kwietnia 1995 r. dotyczącej rezygnacji z dalszej przynależności do FEMA wydawało się, że zanikną warunki do organizacji zawodów.

 

Jednak dzięki zaangażowaniu znanych modelarzy i działaczy: Bogdana Grabowskiego, Wojciecha Ślota, Edmunda Szarszewskiego, Piotra Jopka z Torunia zdołano pokonać trudności i nadal istnieje możliwość uprawiania tej dziedziny sportu modelarskiego. W tych staraniach wspomagali ich Jan Kurek z Poznania, Jerzy Zieliński z Bydgoszczy, Mirosław Horla ze Swarzędza, Zbigniew Cholewczyński z Grudziądza, Augustyn Wegera i Marek Fechner z Piły.

 

Dzięki temu nadal są członkami FEMA oraz mogą organizować zawody w Polsce oraz brać udział w imprezach międzynarodowych.

PSMA - historia
 
 © 2016  |  Polish Speed Model-Car Association
Projekt i realizacja MYKK
plen